Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 7/2023 ước đạt 4,62 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy sự tăng trưởng tích cực của ngành nông lâm thủy sản trong việc xuất khẩu sản phẩm

Trong danh mục xuất khẩu, nhóm nông sản đạt 2,32 tỷ USD, tăng 27%; chăn nuôi đạt 45 triệu USD, tăng 35,6%; thủy sản đạt 800 triệu USD, giảm 15%; lâm sản đạt 1,24 tỷ USD, giảm 11%; đầu vào sản xuất đạt 210 triệu USD, tăng 12,7%.

Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 29,13 tỷ USD, giảm 9,1%. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm thuỷ sản đạt 4,95 tỷ USD, giảm 25,4%; lâm sản 7,79 tỷ USD, giảm 25,5%; đầu vào sản xuất đạt 1,13 tỷ USD, giảm 25,1%.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 7/2023 ước đạt 4,62 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng nhóm nông sản đạt gần 14,99 tỷ USD, tăng 13,2%, nguyên nhân do giá trị xuất khẩu nhóm hàng rau quả đạt 3,23 tỷ USD, tăng 68,1%; gạo đạt 2,58 tỷ USD, tăng 29,6%; hạt điều đạt 1,95 tỷ USD, tăng 9,8%; cà-phê đạt 2,76 tỷ USD, tăng 6%; sản phẩm chăn nuôi đạt 276 triệu USD, tăng 27,4%.

Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tiếp tục duy trì là 3 thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Trung Quốc chiếm tỷ trọng 21,9%, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái; Hoa Kỳ chiếm 20,4%, giảm 29,3% và Nhật Bản chiếm 7,6%, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thị trường trong nước, trong tháng 7, giá lúa Hè Thu các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn biến tăng do giao dịch sôi động với nhu cầu và sức mua đang tốt. Cụ thể, giá lúa IR50404 lên mức 6.500 đồng/kg; lúa OM 5451 lên mức 6.800 đồng/kg, lúa Đài thơm lên mức 6.950 đồng/kg.

Nguồn: Báo Nhân Dân

(https://nhandan.vn/)

Đặt chỗ sớm để nhận được những điều tốt nhất từ LIVESTOCK VIETNAM 2024

Nền tảng Kết nối - Kết nối - Giao dịch hàng đầu với các nhà phân phối địa phương, nhà nhập khẩu và người mua lớn từ Livestock VietNam