TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM

DEVELOPMENT PROSPECTS OF VIETNAM ANIMAL FEED MARKET

Tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2023 cùng với sự suy giảm chung của nền kinh tế, song triển vọng tăng trưởng ngành thức ăn chăn nuôi được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mình trong năm 2024 với sự gia tăng của nhu cầu thực phẩm thiết yếu.   Thị […]

Đặt chỗ sớm để nhận được những điều tốt nhất từ LIVESTOCK VIETNAM 2024

Nền tảng Kết nối - Kết nối - Giao dịch hàng đầu với các nhà phân phối địa phương, nhà nhập khẩu và người mua lớn từ Livestock VietNam