CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI HEO LẦN THỨ 2

thị phần nuôi heo tương lai.

Thị phần chăn nuôi heo ở Việt Nam Những năm gần đây, chăn nuôi heo ở Việt Nam đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành chăn nuôi nói riêng và nông nghiệp Việt nam nói chung. Bên cạnh đó, việc đầu tư chăn nuôi heo (quy mô, công nghệ…) chiếm tỷ trọng cao […]

Ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn

Vịt thường được cho ăn tương tự như gà, nhưng những nghiên cứu về dinh dưỡng đã xác định hàm lượng protein chính là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến năng suất tăng trưởng và chi phí chăn nuôi vịt. Protein trong thức ăn là yếu tố quyết định chi phí đầu tiên […]

Đặt chỗ sớm để nhận được những điều tốt nhất từ LIVESTOCK VIETNAM 2024

Nền tảng Kết nối - Kết nối - Giao dịch hàng đầu với các nhà phân phối địa phương, nhà nhập khẩu và người mua lớn từ Livestock VietNam